Nous materials

Sostenibilitat i noves tecnologies


El desenvolupament de materials i solucions sostenibles que incorporin biomaterials inclou, entre d’altres, fibres naturals, fusta, palla, bambú o cel·lulosa. El paper de les noves tecnologies és permetre que puguem assolir aplicacions noves amb aquests materials. Tres expertes presentaran les innovacions que hi ha hagut recentment en aquesta línia i debatran al voltant de les preguntes que facin els espectadors.

L'acte es va celebrar el dia 28 d'abril de 2021 d'11 a 12h.


Ponents

Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

Presenta el debat

Doctora i llicenciada en Ciències físiques i arquitecta tècnica.

Professora Catedràtica d'universitat, adscrita al Departament de Física de la UPC.

Especialista en física no lineal, caracterització de materials de construcció i eficiència energètica.

Actualment és Directora de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB).


Ana María Lacasta Palacio

Departament de Tecnologia de l'Arquitectura

Doctora en Ciències físiques, actualment és catedràtica d'Universitat. És responsable del grup de recerca GICITED i del Laboratori del Foc de la EPSEB. Desenvolupa la seva recerca, fonamentalment, en el àmbits del desenvolupament i caracterització de bio-materials per l’ús en construcció i en l'anàlisi i millora dels comportament al foc dels materials.


Laia Haurie Ibarra

Departament de Tecnologia de l'Arquitectura

Doctora en Ciències Químiques. Actualment professora agregada, realitza la seva activitat al grup de recerca GICITED. Està liderant la participació de la UPC en dos projectes Erasmus+ relacionats amb la construcció en alçada d’edificis de fusta i participa en projectes de desenvolupament de materials de construcció a partir de residus vegetals.


Josep Claramunt Blanes

Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Doctor arquitecte en Enginyeria de la construcció per la UPC. Actualment professor agregat, realitza la seva activitat al grup de recerca acreditat per la Generalitat TECTEX. Ha participat en 4 projectes competitius sobre fibrociments de fibres vegetals. Actualment està liderant un projecte de recerca del Ministeri de Ciencia e Innovación “Reciclado de fibras a partir de residuos de ropa y remanentes textiles para su aplicacion en materiales de construccion sostenibles”, que compta amb un finançament de 248.000€.


La sessió "Sostenibilitat i noves tecnologies" dels UPC Diàlegs sobre Nous materials s'organitza des de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB).