Nous materials


Els UPC Diàlegs sobre Nous materials es van celebrar el dia 28 d'abril de 2021 de 10 a 13h a l'Auditori de l'Edifici Vèrtex de la UPC.

L'acte es va articular en tres sessions temàtiques estructurades en:

  • Presentació del tema a abordar

  • Intervenció de cada ponent

  • Diàleg obert on s'incorporaran al debat les preguntes del públic i els espectadors

Les sessions van estar moderades per la Sra. Elisabeth Jordà.Objectius

  • Presentar els reptes que afronten els materials més punters en arquitectura i construcció

  • Exposar com s'hi està treballant des de la universitat i els diversos sectors de la societat

  • Escoltar els dubtes i les inquietuds dels espectadors

  • Debatre obertament sobre les aplicacions, avantatges i inconvenients dels nous materials

  • Reflexionar sobre els grans reptes socials i tecnològics als que cal fer front amb la recerca i la innovació de nous materials