Agroalimentaris


  • Parlem de la transició agroambiental i ecològica

  • Identifiquem les necessitats de tecnificació del sector agroalimentari

  • Reconeixem el sector agroalimentari com a eix d'acció principal contra la fam

  • Plantegem solucions de futur i connexions entre diversos agents socials

  • Mobilitzem els col·lectius universitaris per emprendre accions innovadores

  • Avancem en comú cap al nou model de producció agroalimentària de proximitat i sostenible